Zakres usług

Podstawowym zakresem działalności, w którym specjalizuje się Kancelaria jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie podatników na każdym etapie postępowania kontrolnego i podatkowego,
  • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych,
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentację podatników przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowanie strategii obrony,
  • reprezentację w postępowaniach karnych i karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego,
  • reprezentację w postępowaniach karnych i karnych skarbowych w postępowaniu przed sądem.

Wieloletnie doświadczenie oraz połączenie wiedzy z zakresu przepisów podatkowych i przepisów karnych skarbowych zapewniają skuteczne wsparcie podatników oraz ich efektywną obronę w postępowaniach podatkowych i karnych skarbowych, czego potwierdzeniem są pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach, w których Kancelaria występowała w imieniu swoich Klientów.