DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU MOŻESZ

ZAUFAĆ

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej polegającej m.in. na sporządzaniu pism procesowych, przygotowaniu projektów umów i opiniowaniu umów oraz sporządzaniu opinii prawnych, jak również w zakresie reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej i sądami.

Podstawowym zakresem działalności, w którym specjalizuje się Kancelaria jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej. 

reprezentowanie podatników na każdym etapie postępowania kontrolnego i podatkowego

sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych

sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych

sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

reprezentacja w postępowaniach karnych i karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego

reprezentacja w postępowaniach karnych i karnych skarbowych w postępowaniu przed sądem

O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Indywidualną kancelarię radcy prawnego prowadzę od 2016 roku. Wcześniej przez dwadzieścia lat pracowałem w organach podatkowych.

Przebieg mojej kariery zawodowej w naturalny sposób zdeterminował podstawowy zakres działalności Kancelarii, którym jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej.

ZADZWOŃ

+48 604277458