DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU MOŻESZ

ZAUFAĆ

zakres usług

Moja Oferta

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej polegającej m.in. na sporządzaniu pism procesowych, przygotowaniu projektów umów i opiniowaniu umów oraz sporządzaniu opinii prawnych, jak również w zakresie reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej i sądami.

Podstawowym zakresem działalności, w którym specjalizuje się Kancelaria jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowe, w szczególności:

reprezentowanie podatnika w toku kontroli i postępowania podatkowego

sporządzanie zażaleń i odwołań w postępowaniu podatkowym,

sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

reprezentowanie podejrzanego oraz innych stron postępowania przed finansowymi i niefinansowymi organami postępowania

reprezentowanie podejrzanego przed organami postępowania przygotowawczego oraz sądami powszechnymi w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości

kompleksowa pomoc prawna

O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Wykonywaniem czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej zajmuję się od ponad dwudziestu lat. Od 2016 roku prowadzę indywidualną kancelarię radcy prawnego.

 

Wcześniej przez dwadzieścia lat pracowałem w organach podatkowych, a do moich obowiązków należało m.in. prowadzenie postępowań podatkowych oraz postępowań karnych skarbowych i postępowań z ustawy o rachunkowości. 

ZADZWOŃ

+48 604277458