Warning: Creating default object from empty value in /home/golachow/domains/golachowski.pl/public_html/wp-content/themes/switch/libs/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Strona główna - Kancelaria Radcy Prawnego Marek Golachowski

O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Wykonywaniem czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej zajmuję się od ponad dwudziestu lat.

Zanim podjąłem decyzję o założeniu Kancelarii Radcy Prawnego pracowałem w jednym z organów podatkowych, gdzie przez kilkanaście lat prowadziłem postępowania w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości. Przebieg mojej kariery zawodowej w naturalny sposób zdeterminował podstawowy zakres działalności mojej Kancelarii, którym jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej.

Długoletnia praktyka procesowa pozwoliła mi zdobyć unikalne doświadczenie i gruntowną wiedzę na temat procedur i sposobów działania organów administracji podatkowej, w szczególności specyfiki postępowania karnego skarbowego oraz metodyki działania finansowych organów postępowania. Dzięki temu, reprezentując obecnie moich Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądem, mogę im efektywnie doradzać i skutecznie wspomagać ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przy wykonywaniu usług prawnych przywiązuję szczególną wagę do indywidualnego traktowania każdego Klienta oraz indywidualnego rozpoznania każdej sprawy, bowiem tylko pełne zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz wnikliwa analiza konkretnego problemu daje możliwość skutecznej pomocy.

Do każdej sprawy podchodzę z maksymalnym zaangażowaniem, a w relacjach z Klientami priorytetem jest dla mnie zaufanie i wzajemny szacunek, które stanowią fundament owocnej współpracy.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej polegającej m.in. na sporządzaniu pism procesowych, przygotowaniu projektów umów i opiniowaniu umów oraz sporządzaniu opinii prawnych, jak również w zakresie reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej i sądami.

Podstawowym zakresem działalności, w którym specjalizuje się Kancelaria jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej polegająca w szczególności na:

 • reprezentowaniu podatnika w toku kontroli i postępowania podatkowego,
 • sporządzaniu zażaleń i odwołań w postępowaniu podatkowym,
 • sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • reprezentowaniu podejrzanego oraz innych stron postępowania przed finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz sądami powszechnymi w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości, dotyczących w szczególności:
  • uchylania się od opodatkowania
  • podania nieprawdy w deklaracji lub zeznaniu podatkowym
  • nieprowadzenia ksiąg
  • nierzetelnego lub wadliwego prowadzenia ksiąg
  • uporczywego niewpłacania w terminie podatku
  • niewpłacania w terminie zaliczek pobranych z wynagrodzeń pracowników
  • niesporządzenia sprawozdania finansowego
  • niezłożenia sprawozdania finansowego do Sądu Gospodarczego KRS lub do urzędu skarbowego

Kontakt

 • Kancelaria Radcy Prawnego
  Marek Golachowski

  al. Armii Krajowej 1/3 lok. 313
  42-202 Częstochowa

 • tel. +48 604 277 458

 • e-mail: kancelaria@golachowski.pl

 • NIP 9490278663 | REGON 365234991