O mnie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Indywidualną kancelarię radcy prawnego prowadzę od 2016 roku. Wcześniej przez dwadzieścia lat pracowałem w organach podatkowych.

Przebieg mojej kariery zawodowej w naturalny sposób zdeterminował podstawowy zakres działalności Kancelarii, którym jest kompleksowa pomoc prawna w kontaktach z organami administracji skarbowej.

 

Długoletnia praktyka procesowa pozwoliła mi zdobyć unikalne doświadczenie i gruntowną wiedzę na temat procedur i sposobów działania organów podatkowych, w szczególności specyfiki postępowania karnego skarbowego oraz metodyki działania finansowych organów postępowania.

 

Dzięki temu, reprezentując obecnie moich Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądem, mogę im efektywnie doradzać i skutecznie wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem. Potwierdzeniem moich kompetencji są pozytywne rozstrzygnięcia jakie zapadły w sprawach podatkowych i karnych skarbowych, które prowadziłem działając w imieniu moich Klientów.

Przy wykonywaniu usług prawnych przywiązuję szczególną wagę do indywidualnego traktowania każdego Klienta oraz indywidualnego rozpoznania każdej sprawy, bowiem tylko pełne zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta i wnikliwa analiza konkretnego problemu daje możliwość skutecznej pomocy.

Do każdej sprawy podchodzę z maksymalnym zaangażowaniem, a w relacjach z Klientami priorytetem jest dla mnie zaufanie i wzajemny szacunek, które stanowią fundament owocnej współpracy.